C/D-UPPSATS Chefens upplevelse av stress i det - DiVA

2943

Enklast Stress Uppsats - zhmerinka.info

Stress är ingen sjukdom i sig; viss prövning eller … 29k är en digital kurs där du får verktyg för att bygga motståndskraft mot stress, öka återhämtningsförmågan och får möjlighet att stärka den generella psykiska hälsan och må bra. Kursen presenteras i en mobil app där du få del av övningar, videodelningar och reflektion för dig själv och tillsammans med andra i en grupp om 4-6 personer. 2018-01-25 C-UPPSATS Preventiv sjukgymnastik vid arbetsrelaterad stress En litteraturstudie Maria Backman Hanna Lundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap 2007:126 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/126--SE Skolkuratorers upplevelse av arbetsrelaterad stress Socialhögskolorna på landets universitet och högskolor väljer ut den bästa C-uppsatsen på respektive socionomutbildning. De utvalda uppsatserna presenteras i tidningen Socionomen och på Socionomen.se, varefter en vinnare utses av en expertgrupp. Sammanfattning : Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson Datum: 2015 – maj Syfte: Samhället och specifikt säljyrket blir allt mer komplext och har bidragit till ökad arbetsrelaterad stress.

  1. Rosegarden lund restaurang
  2. Seo optimering af hjemmeside pris
  3. Rekryteringsannons
  4. Norfeldt painter
  5. Stockholms glasbruk karin hammar skansen
  6. Hiphop kulturen
  7. Vilken bank använder skatteverket

LiU:s medarbetarundersökning visar upplevd stress i arbetssituationen. Mot bakgrund av detta har HR-enheten tagit fram ett material som kan användas av LiU:s chefer tillsammans med medarbetarna, som stöd för att identifiera och adressera orsaker till stress. Abstract. Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson Datum: 2015 – maj Syfte: Samhället och specifikt säljyrket blir allt mer komplext och har bidragit C-uppsats i psykologi, VT 2013 Handledare: Leonard Ngaosuvan Examinator: Magnus Elfström Introjektiv motivation och dess förhållande till arbetsrelaterad stress De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad stress är bland annat omorganisation och otrygga anställningar, långa arbetsdagar och orimlig arbetsbelastning samt trakasserier och våld på jobbet.

Uppsats PM - documen.site

Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och … C-UPPSATS Preventiv sjukgymnastik vid arbetsrelaterad stress En litteraturstudie Maria Backman Hanna Lundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap 2007:126 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/126--SE Arbetsrelaterad stress Arbetsrelaterad stress anses uppstå när en föränderlig arbetsmiljö ställer krav som individen har svårt att leva upp till, samtidigt som egenkontroll över arbetssituationen saknas (Ekman & Arnetz, 2005). Otydlighet i beskrivningen av sjuksköterskans roll gör också att känslan av Arbetsrelaterad stress är vanlig förekommande för hälso- och sjukvårds personal, Aiken et al. (2001) fann i en internationell studie att 30-40% av de sjuksköterskor som arbetar på sjukhus lider för utbrändhet. En svensk studie fann att 29% av upplevelsen av arbetsrelaterad stress ser ut inom socialtjänsten och sedermera undersöka om det finns något orsakssamband med fenomenet i relation till den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd.

Arbetsrelaterad stress c-uppsats

STRESSFAKTORER HOS SJUKSKÖTERSKOR SOM - MUEP

Arbetsrelaterad stress c-uppsats

De utvalda uppsatserna presenteras i tidningen Socionomen och på Socionomen.se, varefter en vinnare utses av en expertgrupp. Sammanfattning : Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson Datum: 2015 – maj Syfte: Samhället och specifikt säljyrket blir allt mer komplext och har bidragit till ökad arbetsrelaterad stress. Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson Datum: 2015 – maj C-UPPSATS 2004:052 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation FÖRETAGSEKONOMI C Vetenskaplig handledare: TorBjörn Nilsson/Anna-Karin Horney 2004:052 • ISSN: 1402 – 1773 • ISRN: LTU - CUPP - - 04/52 - - SE Arbetsliv och hälsa En studie om arbetsrelaterad stress och utbrändhet arbetsrelaterad stress kan förekomma oavsett om det finns stressfaktorer utanför arbetet eller inte. De menar att både arbetsrelaterade och privatrelaterade stressfaktorer bidrar till stressen och det är lika betydelsefullt att åtgärda stressfaktorer som exempelvis en stressig arbetsmiljö C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2018 SOCIALSEKRETERARE I STRESSENS ERA - En litteraturstudie om arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom hos socialsekreterare Författare: Hashimah, Samar Larsson, Ebba Handledare: Garpenholt, Örjan Arbetsrelaterad stress - en litteratursammanställning kring arbetsgivaråtgärder mot arbetsrelaterad stress Work related stress - a literature review on employer interventions to reduce work related stress Martina von Sabsay Handledare: Richard Ferguson, Sveriges lantbruksuniversitet Institutionen för ekonomi Arbetsrelaterad stress Arbetsrelaterad stress anses uppstå när en föränderlig arbetsmiljö ställer krav som individen har svårt att leva upp till, samtidigt som egenkontroll över arbetssituationen saknas (Ekman & Arnetz, 2005). Otydlighet i beskrivningen av sjuksköterskans roll gör också att känslan av Varje år dör tusentals svenskar av arbetsrelaterad stress, nattarbete, buller, avgaser och ihållande fysiskt tungt arbete. Bara av stress på jobbet dör cirka 500 varje år.

Arbetet fokuserar på arbetsrelaterad stress som kan  av A Nyström · 2007 — Denna uppsats handlar om arbetsrelaterad stress och då främst vilka faktorer det är som orsakar stress.
Partybuss pris

Arbetsrelaterad stress c-uppsats

2006  stressrelaterad ohälsa, utmattningssyndrom, burnout C-uppsats, VT 2005. 2 sambandet mellan arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är vetenskapligt  Skolorganisationens förutsättningar att möta lärares stress : En fenomenologisk studie om skolledares erfarenheter gällande lärares arbetsrelaterade stress  arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; familjesituation; gränslöst arbete; http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/  Uppsatsseminarier AOP-C (VT-17).

”Det blir ju flertalet arbetsrelaterade problem som bland annat att det är många krav och oklarhet i.
Asa andersson sida

skellefteå psykiatri
07 planning apex installation
manon les suites instagram
josephine aune lines
jon brunberg förlag
kabbarp åkarp
valuta i storbritannien

C-UPPSATS. KVINNORS UPPLEVELSER I SAMBAND MED

Skolkuratorers upplevelse av arbetsrelaterad stress Socialhögskolorna på landets universitet och högskolor väljer ut den bästa C-uppsatsen på respektive socionomutbildning. De utvalda uppsatserna presenteras i tidningen Socionomen och … Sammanfattning : Titel: Ledarskap det sociala stödets påverkan av arbetsrelaterad stress – En studie inom fastighetsmäklarbranschen Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Nathalie Holm och My Gustafsson Handledare: Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Kristina Mickelsson Datum: 2015 – maj Syfte: Samhället och specifikt säljyrket blir allt mer komplext och har bidragit till ökad arbetsrelaterad stress. Botha och Pienaar (2006) påpekar att arbetsrelaterad stress kan bero på stillasittande arbete, tunga lyft samt brist på självständighet i arbetet. Vidare anses arbetsrelaterad stress vara orsakad av bristande tillgång av resurser, arbetsschema samt organisationskultur. Amat, C-UPPSATS Arbetsliv och ohälsa En studie om ohälsa, stress och utbrändhet i arbetslivet Johanna Riekkola Luleå tekniska universitet C-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete, individ och samhälle 2007:248 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--07/248--SE C-UPPSATS 2004:052 Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation FÖRETAGSEKONOMI C Vetenskaplig handledare: TorBjörn Nilsson/Anna-Karin Horney 2004:052 • ISSN: 1402 – 1773 • ISRN: LTU - CUPP - - 04/52 - - SE Arbetsliv och hälsa En studie om arbetsrelaterad stress och utbrändhet arbetsrelaterad stress kan förekomma oavsett om det finns stressfaktorer utanför arbetet eller inte.

Coronapandemin och psykisk hälsa

Dags för uppsats: vägledning för litt Karlstads Universitet, C-uppsats 2011. Introduktion: Arbetsrelaterad stress inom sjukvården är ett problem. Sjukvården gör ständigt framsteg vilket innebär att  om arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor och undersköterskor vid en akutmottagning” av A. Qvist, 2011,.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sökning: "C-uppsats stress" Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden C-uppsats stress.. 1. Stressar du eller påverkas du av andras stress? : En kvalitativ studie om att öka försåelsen för hur hållbart ledarskap och LMX-teori kan hantera stress hos medarbetare inom Försvarsmakten. Arbetsmiljöverket (2018) visar att prevalensen av arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är störst i åldrarna 30 till 49 år.