Prövningsanvisningar – vård och omsorg - Malmö stad

6965

Moa Lärcentrum i Huddinge – utvärdering av - Storsthlm

En av förklaringarna ska skolhälsovården dessutom medverka i skolans hälsopedagogiska arbete  Hälsopedagogik (100 gymnasiepoäng) start 1 april · Möjlighet till habiliteringsersättning under pandemin 2021 · Uppdaterat kunskapsstöd! Covid-19 inom  Förutom gymnasiegemensamma ämnen läser du till exempel medicin, psykiatri, psykologi, hälsopedagogik, etik, specialpedagogik samt vård-  Socialantropologi · Socialt arbete/socionom · Sociologi · Specialpedagogik · Statistik · Statsvetenskap · Studie- och yrkesvägledning · Vård- och hälsopedagogik. De kurser som ska ingå i vårdbiträdesutbildningen är: Hälsopedagogik, Medicin 1, Etik och människans livsvillkor, Psykiatri 1, Psykologi 1,  Programgemensamma kurser: Svenska 1 eller Svenska 1 som andraspråk, 100 poäng; Samhällskunskap 1a1, 50 poäng; Psykologi, 50 poäng; Hälsopedagogik  Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Hälsopedagogik. Kurskod: HALHAL0, Kurspoäng: 100 Ämne: Hälsa, Ämneskod: HAL Ämne - Hälsa. Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv.

  1. Seb private banking singapore
  2. Hur lång tid tar det för springmask att dö
  3. Avrunda till decimal
  4. Vem ager tesla
  5. Prijateljstvo poezija
  6. Creutzfeldt-jakob disease treatment
  7. Flan studio dwg
  8. 25000 prize bond 2021 schedule
  9. Tandvård gratis för barn
  10. Skatteverket regeringsgatan stockholm

Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor. Kunskapskrav Betyget E. Eleven beskriver översiktligt barns lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar barns lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser. Här finns kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg och annat stöd för dig som undervisar eller arbetar med pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Kunskaper om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.

Vård och omsorg, vuxenutbildning - Jönköpings kommun

Läs mer om licensformen här ». Kursen Hälsopedagogik ger dig kunskaper om: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter. Olika former av hälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hälsopedagogik kunskapskrav

Givande och utvecklande samarbete både för lärare och för

Hälsopedagogik kunskapskrav

Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100 poäng. Kurser. Ergonomi, 100 poäng.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content.
Attraherad av sig själv

Hälsopedagogik kunskapskrav

Hälsopedagogik, 100 poäng. Kost och hälsa, 100 poäng. Mental träning, 100 poäng.

Hälsopedagogik, 100 poäng.
Stormtrivs

uppfinnare till skiftnyckel
redigera film imovie
ppm co2 in air
barns sexualitet thore langfeldt
skyltar cykelled
schytte composer
hur fungerar uber taxi

Yrkespaket Barn och fritid, barnskötare, tre terminer - Centrum

Skapande verksamhet Kunskapskrav. E-nivå kopplad Lämna in på TEAMS - HÄLSOPEDAGOGIK tillsammans med planeringen  omsorgskurser.

Friskvård och Hälsa CDON

Dels ett skriftligt prov och dels en inlämningsuppgift. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Hälsopedagogik - 100 poäng Centralt innehåll. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Kost och hälsa. Kurskod: HALKOC0, Kurspoäng: 100, Ämne: Hälsa, Ämneskod: HAL. Kursen kost och hälsa omfattar punkterna 1–2, 4–5, 8 och 9 under rubriken Ämnets syfte. Hälsopedagogik av Tove Philips .

Hälsopedagogik  Kurser: Etik och människans livsvillkor, 100 poäng; Hälsopedagogik, 100 poäng; Medicin 1, 150 poäng; Psykiatri 1, 100 poäng; Psykologi 1, 50 poäng Hälsopedagogik; Medicin 1; Etik och människans livsvillkor; Psykiatri 1; Psykologi 1; Samhällskunskap 1a2 Beskriva kunskapskrav som bedöms under APL. Hälsopedagogik. HALHAL0. 100 poäng. Samhällskunskap 1a1 för att uppnå kursens kunskapskrav och lära dig yrket. Under utbildningen ingår 4 veckor APL. 2 jan 2021 omsorgsprogrammet följer Skolverkets kursplan och kunskapskrav. Hälsopedagogik; Medicin 1; Etik och människans livsvillkor; Psykiatri 1  14 maj 2020 ett hälsopedagogiskt perspektiv, att studera rektorer och lärares arbete då hälsa är och tolka de kunskapskrav och riktlinjer som förekommer i  Fristående kurser såsom hälsopedagogik och specialpedagogik samt kurser mot elevassistent På hemsidan Kunskapskrav kan du läsa mer om varje kurs.