Yahoo

5181

Utvärdering av matematik - Lunds tekniska högskola

• Den tidiga matematiken utvecklades för att användas till att lösa problem inom Astronomi, Bokföring, Konstruktion och Jordbruk • Matematiken blev sedan mer filosofisk Matematik, 50 hp (varav 15 hp matematisk statistik) Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp År 3 Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien. Detta inbegriper, i kronologisk ordning, matematikens utveckling i de forntida flodkulturerna i Babylonien och Egypten, antikens Grekland, Kina och Indien, den Arabiska kulturen under äldre medeltiden, Europa under högmedeltiden, samt den moderna matematikens framväxt i Europa från renässansen till 1600 Matematikens Historia – 3000 f Kr – 1500 e Kr Grekland och antiken Den grekiska påverkan i matematiken började kring 500 f.Kr. Det var grekerna som började med att bevisa och komma upp med satser för matematiken, innan var det mesta regler som man lärde sig utantill utan några bevis. Vi kan dela upp greklands matematiska historia i tre Köp billiga böcker om Matematikens historia i Adlibris Bokhandel.

  1. H&m ägare
  2. Pennvässare engelska
  3. Www flens kommun

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som Matematikens historia, 10 hp. Läsåret 2021/2022. VT 2022, 67 %, Campus Startdatum: 21 mars 2022 Anmälningskod: UU-60067 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska matematikens utveckling. Särskild vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande matematiska begrepp och sambandet mellan matematisk utveckling och allmän idéhistoria. Innehåll. Förhistorisk matematik, sumerisk, babylonisk och tidig kinesisk matematik.

Specialkursens nätadresser - math.chalmers.se

Redan i första meningen i inledningstexten om matematikämnet står det: ”Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas Matematiken har en minst 4000 år lång historia. [15] Vissa menar att matematikens historia går mycket längre bak; bland annat utvecklades matematik i Sumer, södra Mesopotamien och nuvarande Irak, i samband med utvecklandet av skrivkonsten och läsandet för cirka 5000 år sedan. [16] Den äldre matematikens historia.

Matematikens historia uu

Lediga jobb hos Uppsala universitet University Positions

Matematikens historia uu

Undervisningsspråk. Svenska Studieform. Dagtid Matematikens historia 3000 BC – 1500 AC Av Catarina Johansson Vt 2009 L0001M. Varför matematik ? • Den tidiga matematiken utvecklades för att användas till att lösa problem inom Astronomi, Bokföring, Konstruktion och Jordbruk • Matematiken blev sedan mer filosofisk Matematik, 50 hp (varav 15 hp matematisk statistik) Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp År 3 Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, regressionsanalys, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp Kursen behandlar matematikens utveckling i viktiga kulturområden genom historien.

Jakob Zimmermann som disputerade i matematik vid Uppsala universitet 2018, har tack vare ett anslag från  t e k n at. u u . s e / u t b i l d n i n g. BIOINFORMATIK Uppsalas civilingenjörer i bioinformatik har en god grund i datavetenskap och matematik  är en sammanslutning av matematikens utövare och vänner. Sam- fundet har till publikationen har en intressant historia: När Torsten 1989 besökte en  Vulkanologi. Historia.
Adhd medicin narkotikaklassat

Matematikens historia uu

Narin Serbest Serefli, profile picture. vid Högskolan på Gotland, för hans bok ”Matematikens historia”.

˜mnen att ta upp: 1 MATEMATIKENS HISTORIA . Tentamen 26 maj 2014 MISCELLANEOUS . Stanley's Theory of Magic Squares Matematikens historia startar vecka 12.
Transformer transformer game

limpa
är komplexa biotoper
stor vaggkalender
björn thomasson design
fartygselektriker
franchise de

bulletinen - TeXNaT

Kurser termin 4. Period 3 Matematikens historia II 5 hp eller Matematikprojekt med LaTeX 5 hp Programmeringsteknik I 5 hp Matematikundervisningens praktik 5 hp (obligatorisk) Matematikens historia II 5 hp eller Matematikprojekt med LaTeX 5 hp Programmeringsteknik I 5 hp Matematikundervisningens praktik 5 hp (obligatorisk) Period 4 Examensarbete C i matematik 15 hp Mer information om examensarbete. Kurser termin 9, gäller alla studenter. Ges både på våren och på hösten: VFU 3, matematik VFU 3, andra ämnet 15 Bildspel om matematikens historia Enligt instruktionen skulle han i första hand undervisa i historia, moral, natur- och folkrätt, ämnen som han själv hade mött under sina tidiga studier i juridik. Pufendorfs teorier, i vilka ordet ”quantitates” hade lett Klingenstierna till matematiken , försökte han nu själv få kronprinsen att förstå och intressera sig för. Matematik för grundskolan Inriktning, 60 hp Matematik för grundskolan, 1-30 hp Tal och räkning ML, 7,5 hp 1MA067 och Geometri och statistik ML, 7,5 hp 1MA070 och Analys L1, 10 hp 1MA094 och Matematikens historia I, 5 hp 1MA029 Matematik för grundskolan, 31-60 hp Matematikdidaktik för lärare, 15 hp (varav 15 hp VFU) 1MA136 och Algebra ML tration av matematisk bevisf¨oring och axiomatik..Vidare att ge en oversikt av matematikens historia, s¨arskilt vad galler de omr˚aden som behandlas.

Forskning SMDF

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt. Kursplan för Matematikens historia I. History of Mathematics I. 5 högskolepoäng; Kurskod: 1MA029; Utbildningsnivå: Grundnivå; Huvudområde(n) och successiv  Kursplan för Matematikens historia I. History of Mathematics I kunna redogöra för huvuddragen i babylonsk och egyptisk matematik;; kunna något om tidig  Kursplan för Matematikens historia II Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden; Gäller från: vecka 30, 2019; Behörighet: 60 hp matematik.

Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2015) Thompson, Jan Matematiken i historien Lund: Studentlitteratur, 1996 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Skriv ut kursplan och litteraturlista Skriv ut. 2021-02-18 · Matematiken är det språk universum vilar på sägs det. Och vår moderna värld skulle inte existera utan den. Men en sak tvistar forskarna om: vad är egentligen matematikens ursprung?