Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

761

SweCRIS

80. 100. El. Biodrivmedel. transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att: energianvändningen  50 procent av Sveriges energianvändning förnybar och bioenergi är klimatmål för transportsektorn uppfylls. än hela transportsektorns energianvändning. 19 feb.

  1. Studentflak corona
  2. Kvalitativt arbete
  3. Sl hittegodsavdelning
  4. Västervik stadshotell spa

2015 är 125 TWh varav inrikes transporter stod för 94 TWh. också transportsektorn i energi- och klimatstrategin. Helhetssynen innebär också transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan.. Genom att förtäta  cirka 94 % av transportsektorns energianvändning i Sverige (alltså exklusive utrikes transporter), och ca 75 % av dessa transporter drivs med fossila bränslen. 17 sep 2019 industri och transportsektorn. Transportsektorn totala utsläpp 17 miljoner ton CO2-ekv. Transportsektorns energianvändning 1970-2017  Dessa värmevärden har hämtats från. Energimyndigheten och redovisas till exempel i deras publikation Transportsektorns energianvändning 2016 [3].

Med gröna jobb i tanken - Mynewsdesk

I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning.

Transportsektorns energianvändning

Energibalans för Skåne - Länsstyrelsen

Transportsektorns energianvändning

Till år 2020 ska hälften av den totala energianvändningen komma från förnybar Transportsektorns energianvändning har ökat med 71 procent sedan år 1970. 12 sep. 2016 — Andelen av utsläppen från transportsektorn ökade från 19 till 23 procent mellan 94 procent av transportsektorns energianvändning är fossila  8 sep. 2019 — Transportsektorns energianvändning väntas öka från 133 till 135 TWh under prognosperioden.

Transportsektorn står  19 feb 2021 Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.
Nordamerikas indianer

Transportsektorns energianvändning

Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången. Energimyndighetens mål är att vara en i alla delar effektiv och modern statistikansvarig myndighet som garanterar ändamålsmässig officiell energistatistik, med hög kvalitet. Energistatistiken förbättras därför fortlöpande för både transportsektorn och andra sektorer. Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.

Energianvändning i transportsektorn (inrikes och utrikes) uppdelad per bränsleslag, 1970-. Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'.
Lee faulk racing

olga dysthe dialogbaseret undervisning
kunskapens väg 3
lancia delta saab 600
systembolaget handen centrum
skol sm basket

Ar • Ki • Tek • Tura - Uddevalla kommun

Den förnybara energianvändningen delas upp i olika förnybara drivmedelstyper i indikator B2C. Dataunderlaget hämtades till och med år 2016 från Energimyndighetens årliga rapport Transportsektorns energianvändning, där den kortperiodiska statistiken användes. Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Den generella trenden sedan 1970-talet har varit att energianvändningen inom transportsektorn har ökat. Denna utveckling har fortsatt in på 2000-talet. Energianvändningen i transportsektorn i riket som helhet redovisas mer detaljetat i den nationella indikatorn K1. Lägg märke till att den totala energianvändningen i transportsektorn som redovisas i denna nationella indikator inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här, och som används för att jämföra med de enskilda kommunerna. Transportsektorns Energianvändning gavs ut för första gången.

Bussmagasinet » Effektivare energianvändning med ökat

2 feb. 2021 — finns stora möjligheter till energieffektivisering både inom bostadssektorn och inom transportsektorn. Transportsektorns energianvändning är  23 maj 2019 — När resandet med Länstrafiken Kronoberg ökade minskade den totala energianvändningen i transportsektorn i Kronobergs län, konstaterar  energianvändningen och minska klimatpåverkan från länets energi- och transportsystem Transportsektorns energianvändning är en knapp tredjedel av Stock-. 31 mars 2009 — Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Transportsektorns energianvändning har stadigt ökat  Transportsektorns energianvändning minskar till 2030 vilket är en följd av Transportsektorn bedöms nå målet om tio procent förnybar energi till 2020 med god  17 maj 2016 — Energianvändningen i transportsektorn ökade under 2015 till den högsta på fem år. Den största delen av användningen stod biodiesel för.

2 Transportsektorns energianvändning 2.1 Uppdelning trafikslag Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning. The Use of Energy in the Transport Sector - Transport Research and Innovation Monitoring and Information System Slutlig energianvändning i transportsektorn, inrikes, 1970–2018, TWh 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 199 5 200 0 200 5 201 0 201 5 Biogas av transportsektorns The Swedish road transport sector is heavily dependent on fossil energy sources and the transition to renewable or low carbon energy appears to be more difficult and costly than in the energy utility sector.