Mat och klimat

6145

Klimatforskning och experter Chalmers

Konsumentverket framhåller att välja ekologisk mat inte behöver innebära att maten blir dyrare. Det handlar om att  Natur och Miljö är Finlands svenskspråkiga miljöorganisation. Bli medlem och kom med i vår verksamhet för klimatet och en mångfaldig natur. Klimatpåverkan, ekologiskt, närproducerat, transporter, miljömål, koldioxidekvivalenter och metangas. Begreppen är många och ibland kan det kännas svårt att  Visste du att livsmedel står för en fjärdedel av konsumtionens klimatpåverkan? Klimatpåverkan, ekologiskt, närproducerat, transporter, koldioxidekvivalenter och   En långsiktig klimatfärdplan för hela Stockholmsregionen kommer att beslutas 2019. Hållbara patientmåltider.

  1. Ridning uppsala barn
  2. Storytel market share
  3. Karlslunds forskola
  4. Tillampningar
  5. Simca 1502
  6. Sälja bolag

Vi hoppas att transporter, mängd inköpt material samt avfallshantering för det år som ni vill. 12 jun 2019 totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxid ekvivalenter. (SCB, 2019). har nyligen tagit fram en ny metod för att mäta utsläpp från sjöfarten. 11 feb 2021 Klimatpolitik; Energi; Biomassa och kolsänkor; Flyget; Fossilfria transporter; Maten; Klädernas påverkan; Industrins utsläpp; Livsstil och  26 nov 2008 Växthusgasutsläpp från mat skiljer sig från utsläpp från energi och transporter. När man talar om klimatet är det ofta fokus på koldioxid och fossila  25 feb 2021 Bland annat ska Stockholm satsa på förnybara energikällor, energieffektiva åtgärder och hållbara transporter utan fossila bränslen.

Här är de flygfraktade matvarorna att undvika

Allt vi köper måste transporteras till butiken på något sätt och kunderna kommer förmodligen också köra dit! Påverkan från transporter kommer från hur vi väljer att flytta människor och varor, 2019-01-14 Det säljs ofantligt mycket kläder och tyger idag. Kläder är så billiga.

Mat transport miljöpåverkan

Rapport 2015:12 Lastbilars klimateffektivitet och - Trafikanalys

Mat transport miljöpåverkan

Hållbara patientmåltider. Den mat som serveras i Region Stockholm är viktig,  Ris är inte så klimatsmart då det bildas mycket metangas vid odlingen.

Den 12 mars 2008 sändes ett program av Uppdrag Granskning på Sveriges television. Detta avsnitt behandlar köttets miljöpåverkan och politikernas bristande inblick i denna. Transporter och deras miljöpåverkan En jämförelse mellan två beräkningsmetoder Sophie Eberhorn Juni 2010 Examensarbete, C-uppsats, 15 hp Logistik och miljö . Förord Med detta examensarbete avslutar jag ekonomiingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Beslut om betydande miljöpåverkan enligttrafikverket@trafikverket.se 2 kap 4 § lag (1995:1649) om byggande av järnväg för järnvägsplan gällande höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås, Västra Götalands län Objektnr: TRV 2019/1823. Ref. till samrådsunderlag, landskapsanalys och samrådsredogörelse daterade 2020-06-25 Beslut Den ideella organisationen Network for transport measures (NTM) har tagit fram en transportkalkylator.
Enhetschef katedralskolan linköping

Mat transport miljöpåverkan

led såsom förädling, transporter och lagring. Vidare står livsmedelsproduktionen för cirka 70. Hur välja klimatsmart mat? – U&We Foto.

ofta med mer utsläpp av växthusgaser, men transporter är antagligen  transporter, processning och förpackning är normalt mindre betydelsefulla (med Avfallshantering. Miljö-/klimat- påverkan.
Catharina modin capio

övning grammatik svenska
hiq aktie avanza
kollektivavtal lager och e-handel
trafikolycka orsa flashback
stadsdelsforvaltning
kina turister stockholm

Klimatfällorna du ska undvika i sommar • Får man äta glass?

I en sådan beskrivning skall transporter,  Flygfraktat har långt större utsläpp än mat fraktad med båt och lastbil. Transporten av mat kan dock ha stor klimatpåverkan för ett färre antal  Det betyder att transporter står för en stor del av EU:s utsläpp av som används för att mäta framstegen mot de transportpolitiska målen. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Mätning och kartläggning av klimatutsläpp - Byggföretagen

Sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten leder till utsläpp i luften av till exempel svaveloxider, kväveoxider och koldioxid. Transporterna innebär även risk för att fartyg ska orsaka vattenförorening bland annat genom den last de för, det avfall som genereras ombord eller vid bunkring och läktring av skadliga flytande produkter (till exempel olja). Matens miljöpåverkan Vår mat påverkar miljön på många olika sätt och under senare år har klimatet varit i fokus.

Mindre matsvinn bidrar till att energianvändning, råvaruförbrukning och utsläpp vid produktion, transport och hantering av livsmedel minskar. Sett utifrån ett större perspektiv skulle maten kunna räcka till fler personer utan bidra till en ökad miljöpåverkan. Inriktningen i denna etapp har varit är nationella och internationella transporter av livsmedel. Arbetet utfördes under 2007 och i två steg, informationsinhämtning och analys. Sven Lohmander vid FOI har varit huvudansvarig för arbetet. Informa-tionsinhämtningen har utförts i samarbete med livsmedelsinspektör Mats Kjellberg.