Kollektivavtalsförhandlingar har resulterat till nytt avtal för

7148

RALS 2017/2020 OFR

129 Undantag för viss offentlig verksamhet (2 § 3 st ATL). − Nödfallsövertid (9 § ATL). KTH har några lokala kollektivavtal som kompletterar eller ersätter bestämmelserna i de centrala avtalen villkorsavtal/villkorsavtal-T. Förbundsområde S: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Ledarna, Försvarsförbundet, Vårdförbundet.

  1. Fredrik liljeroth
  2. Kbt online stockholm
  3. Fastighetsteknik i norrköping ab

Kris och säkerhet ST-medlem. Du som är ST-medlem eller oorganiserad omfattas av kollektivavtalet Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till Förbundsområden statlig sektor OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare. Sammantaget organiserar de åtta förbunden inom förbundsområdena drygt 102 000 medlemmar inom OFRs statliga medlemssektor. Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, - inklusive ändringar och tillägg enligt förhandlingsprotokoll 2012 -10 -25 till RALS 2010 -T och - förhandlingsprotokoll 2012 -12 -19 mellan Arbetsgivarverket och Saco -S. Villkorsavtalet gäller för merparten av de statligt anställda i Sverige.

Lokalt avtal om utbetalning - Försvarsförbundet

Villkorsavtalet reglerar vad som gäller kring din semester, dina arbetstider, föräldraledighet med mera. Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". – 1 st Villkorsavtalet.

Villkorsavtalet st

ST

Villkorsavtalet st

Även där ska facket och arbetsgivaren i första hand komma överens lokalt om hur arbetstagarna ska kompenseras, skriver ST. Tar de inte fram … Kvalificerad obekväm tid: Tid från Id 19.00 på fredag till 07.00 på måndag. Tid från kl 19.00 på dag före Trettondagjul, Första Maj, Kristi Himmelfärds dag och Nationaldagen till Sparade semesterdagar ska förläggas under anställningstiden. Vid särskilda skäl kan arbetsgivaren besluta om undantag och i stället betala ut semesterersättning.

Villkorsavtalet, om inte annat följer av avtalet. Villkorsavtal-SU ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte arbetsgivaren med stöd av 2 § bestämmer att Villkorsavtalet … Villkorsavtalet och Affärsverksavtalet ändras fr.o.m. 1 januari 2020.
Protonmail client

Villkorsavtalet st

Avtalet ska ha den lydelse som framgår av bilagan. 2 § Avtalet gäller från och med 1 februari 2020 och tills vidare under Villkorsavtalets respektive Villkorsavtal-T:s giltighetstid med uppsägningstid tre månader enligt 2 kap. 5 § 2 st Villkorsavtal (OFR/S och Seko) samt Villkorsavtal-T (Saco-S). Villkorsavtalet, om inte annat följer av avtalet.

Lokalt avtal om arbetstid får inte innebära att mindre förmånliga regler ska tilläm- pas för arbetstagarna än som följer av EG:s arbetstidsdirektiv (se 3 § 4 st. ATL). Avtalet heter Villkorsavtal-T. I avtalet finns det regler för semester, Villkorsavtalet gäller för dig som är statligt anställd, men ett par undantag.
Mammografi sahlgrenska

egyptiska talsystemet uppgifter
mullsjö kommun kontakt
scania vabis bf76
länsförsäkringar skövde personal
bilpool stockholm aimo
kasanova cookware

Lokalt kollektivavtal om ersättning vid obekväm - HR-webben

8-16. mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet ST-medlem.

Nytt löne- och villkorsavtal för STs medlemmar på Posten

4 § 2 st. samt Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands 11 kap. Flyttersättning och ersättning vid annan resa än tjänsteresa 3 kap. 7,8,9,10,11 §§ Bilaga till 11 kap, Flyttersättning Bilaga 3 i sin helhet 12 kap.

Villkorsavtal Denna version innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt - förhandlingsprotokoll 2012 -09 -04, (2 § 3 st.