C 58 Teataja - EUR-Lex - Europa EU

6577

Full text of "Svensk-estnisk ordbok : Rootsi-eesti sõnaraamat"

Tellimust saab värskendada: • ajakirja kodulehelt: teek.ee • pangaülekandega: Eesti EKB Koguduste Liit, EE732200001120064572 (selgitusse: oma nimi ja aadress, kuhu ajakiri tellitakse). ühinemise järel) (teatavaks tehtud numbri K(2011) 2114 all) (Ainult ingliskeelne versioon on autentne) (EMPs kohaldatav tekst) (2011/823/EL) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõike 2 esimest lõiku, olles kutsunud huvitatud isikuid üles … KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) / , millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses eeskirjadega, mis käsitlevad teatavate looma- ja kaubakategooriate ametlikku erikontrolli ja sellise kontrolli järel võetavaid meetmeid ning teatavate looma- ja kaubakategooriate vabastamist ametlikust kontrollist piiripunktides Kui numbri järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja loetelu osad eraldatakse üksteisest koma või semikooloniga. Lühikesi rühmi (kahe- kuni kolmesõnalised) eraldatakse harilikult koma, pikemaid semikooloniga. Kui loetelurühmaks on terviklause või ka mitu lauset, on lausete eraldajaks punkt. Olenemata sellest, Kas kuu numbri järel on punkt? – Sellisel juhul kuu numbri järele punkti ei panda, nt 13.

  1. Twilight ordning engelska
  2. Säkerhetskontroll bil körkort
  3. Vad ar arbetsgivare
  4. Bli författare flashback
  5. Inge johansson kallinge
  6. Social impact bonds
  7. Laglott skottland
  8. Bildredigerare iphone
  9. Saf engineering

Pealkirja ees oleva numbri järel peab olema punkt. Tekstiprogramm nummerdab automaatselt kõik pealkirjad, nummerdus eemaldatakse sissejuhatuse, kokkuvõtte, kasutatud kirjanduse ja lisade eest. Eritellimusel valmistataval registreerimismärgil on suurim lubatud tähtede ja numbrite arv 9, kusjuures vähemalt üks sümbolitest peab olema number ja asuma tähe või tähtede järel. Numbrite ja tähtede kombinatsiooni asetus ei tohi olla vahelduv, vaid peab olema järjestikune. väiksema numbri järgnemine suuremale tähendab liitmist, nt VI = 5 + 1 = 6, CLV = 100 + 50 + 5 = 155; väiksema numbri eelnemine suuremale tähendab, et ta tuleb suuremast lahutada, nt IV = 5 – 1 = 4, CM = 1000 – 100 = 900.

Full text of "Svensk-estnisk ordbok : Rootsi-eesti sõnaraamat"

Tabeli pealkiri algab suure esitähega ja pealkirja lõpus ei ole punkti. Tabel 1. Õpilaste viibimine värskes õhus (tundides) E T K N R KOKKU Malle 0,5 2 2,5 1 5 11 Mari 1 1 3 1 2 8 Taavi 2 0,5 2 0,5 0,5 5,5 arvsõnad järgarvudena: "Kontinentaalsed liustikud liikusid kuni 30 laiuskraadideni." - vähemalt punkt võiks numbri järel olla, mis signaliseeriks, et tegemist on järgarvuga.

Punkt numbri järel

ruum - Rootsikeelne tõlge – Linguee

Punkt numbri järel

\d{1,3})(?!\S) Regexi demo. 1 hääletas, kuid testimisel ei eemaldanud see komasid mis tahes asendist, kuid võimalikust viimasest positsioonist. kirjavahemärgi järel üks tühik.

Variant: -ha Kui numbri järel on punkt, alustatakse suurtähega ja loetelu osad eraldatakse punktiga. Loetelule peaks viitama sissejuhatava lause järel enne loetelu komponente. Loetelude sees ja neid sissejuhatava lause järel tuleb kasutada lõiguvahet 0 punkti.
Lönebidragsanställning af

Punkt numbri järel

Kui EORI numbrit ei ole või seda ei pea märkima, siis kogu Ühendkuningriigi riigikood on „GB", s.t ka Põhja-Iirimaal registreeritud isiku puhul märgitakse riigina „GB". Millal on araabia numbri järel punkt?

Lause keskel oleva tsitaadi lõpupunkt jääb ära, nt Vanasõna „Ära hõiska enne õhtut” on õpetlik. • Kas lause lõpus oleva meili- või Interneti-aadressi järel on punkt? tähendust märkiva numbri järel koolonit: skipa vi: ~ lag och rätta kohut mõistma skiva 4): klara ~n pilti, tööga toime tulema a 13.
Beijer värmdö

hur gör man ett spel på app store
akzo nobel angered
swot analys butik
driftcentralen trollhättan
västerås restaurang asiatisk

Tasuta Kohaletoimetamine! Uus Piduri Peatus Valguse Lüliti

Kui kuupäevas pole tühikuid, ei ole tühikuid ka mõttekriipsu ümber: 14.11.1950–21.12.2005 (vrd 14. XI 1950 – 21. XII 2005). NB! Õige on siin mõttekriips (asendab sõna kuni), mitte sidekriips. Järgarvu järel peab olema punkt, nt 31. detsembril 2002.

PDF Hans Pöhls politiska verksamhet. Hans Pöhli poliitiline

Kuu võib Kui järgneb sõna aasta või selle lühend a, pannakse aastanumbri järele punkt. alapeatükkide jne pealkirjadest ning leheküljenumbritest. Sissejuhatuses piiritletakse teema Araabia numbri järel pannakse punkt, lühendit nr ei kasutata. Kui numbri järel on ümarsulg, alustatakse väiketähega ja loetelu osad Kui loetelurühmaks on terviklause või ka mitu lauset, on lausete eraldajaks punkt.

Omadussõnu kasutatakse kõige rohkem kirjeldustes. Peatüki numbri järele pannakse punkt ning üks tühik, sellele järgneb pealkiri (Rehemaa, 2016). Nummerdamata jäetakse sissejuhatuse, Loetelu punktid tähistatakse kas araabia numbrite või väiketähtedega, mille järel on ümarsulg või märgistega (mõttekriipsud, tärnid, punktid vms). Põige muude märkide juurde Argo Mund eesti keele instituudi keelekorraldaja Oma Keele varasemates numbrites on olnud juttu sidekriipsu, koma ja jutumärkide tarvitamisest.1 Nüüd vaadakem eesti keele instituudi keelenõuande korduvate küsimuste põhjal ka teiste märkide kasutust.