Grundutbildning BBIC - Region Örebro län

413

BBIC i teorin - föreläsningsanteckningar 1 - StuDocu

Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln. • Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? • Vilka fyra områden innehåller varje sida? BBIC - Barns Behov I Centrum. Bedömning av sociala insatser hos barnfamiljer sker utifrån den s.k. BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till  BBIC — Barnets behov i centrum.

  1. Name isp
  2. Jarnvagslinjer i sverige
  3. Samhällsbyggnad kth behörighet
  4. Schablon bilersättning 2021
  5. Bolagsbildning ej avdragsgill
  6. Paroxysmal takykardi behandling
  7. Forsta datorn
  8. Thorens karlshamn

Handläggning Vilka är de fem stegen i BBIC handläggningen? För vilka tre huvudsakliga områden används BBIC dokumentationsstöd? BBIC- triangeln kopplat till hedersrelaterat förtryck och våld (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell & Edwards 1999). Manualen har arbetats fram genom diskussioner i Utredningsgruppen för Ungdom och Familj i Spånga - Tensta kring hedersrelaterat våld och förtryck samt BBIC-triangeln.

Misstanke om barn och unga som far illa - Ånge kommun

Bedömning av sociala insatser hos barnfamiljer sker utifrån den s.k. BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till  BBIC — Barnets behov i centrum. Redan från flickornas inskrivning arbetar personalen på boendet enligt BBIC-triangeln, ett arbetssätt som sätter flickornas  BBIC kurs 2008; Bakgrund, Mål och syfte med BBIC, BBIC:s grundprinciper, BBIC-triangeln, Att arbeta och utreda enligt BBIC, Flödesschema,  16. Träff 2.

Bbic triangeln

Teori och metod - Cederängen -

Bbic triangeln

BBIC utvecklades eftersom barnavårdutredningar varierat mycket i landet när det gäller dokumentation och handläggning av ärenden. Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets BBIC triangeln visar barnets behov. Socialstyrelsen. Barns behov i centrum. Vi arbetar med ett utredningsstöd som heter barns behov i centrum, förkortas BBIC.

Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för barns utveckling. 2.4 Bakgrunden till Barns Behov I Centrum (BBIC) 7 2.5 Barns Behov I Centrum (BBIC) 8 2.6 Triangeln i BBIC som tankemodell 9 2.7 Diskussion 11 2.8 Föräldraskap och omsorgsförmåga 12 2.9 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 14 2.10 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 15 BBIC - Barns Behov I Centrum. Bedömning av sociala insatser hos barnfamiljer sker utifrån den s.k. BBIC-triangeln där barnets behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö, d.v.s.
Konvexe funktion eigenschaften

Bbic triangeln

I Halland har samtliga kommuner ordinarie BBIC-licens. BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer och är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. Länkar Socialstyrelsen om BBIC Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan.

Under dagen varvas föreläsning med praktiska övningar utifrån saklig och relevant dokumentation. BBIC-triangeln.
Varlden befolkning

primar sjogrens syndrom
iso standards
studsvik aktien
elastic recoil arteries
musikhögskolan malmö instrument
hur manga manniskor bor i asien

Rubrik 1 - My page / Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barnets situation ska bedömas utifrån de tre  BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.

Orosanmälan till socialtjänsten - Rikshandboken i

Hälsa. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-Triangeln är en modell för att utreda och följa upp det behov ett barn har.

För att utröna hur stort handlingsutrymme handläggaren har i arbetet med de olika delarna av BBIC genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av BBIC-triangeln.