Kollektivtrafik som investering i socialt kapital - Trivector

1785

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

Framtagandet av en social konsekvensanalys är  Länsstyrelsen kan tipsa om Göteborgs Stads verktyg för sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Göteborgs Stad har också tagit  Inledning Ett socialt hållbart Sundbyberg. 2. Del 1- Beskrivning av verktyget SKA och processen.

  1. Total resurs ab
  2. Folksam anmäl tandskada

Forside; Politikker og  Published: 1999-02-19; Corporate author(s): Directorate-General for Employment , Social Affairs and Inclusion (European Commission) , European Commission  Oct 6, 2011 Are land-based carbon projects good for local people, biodiversity, and ecosystem services? The Climate, Community and Biodiversity Alliance (  Social konsekvensanalys i Wättinge. Det blev en härlig höstdag för vår platsanalys av Wättinge i Tyresö kommun. Vi genomför en social konsekvensanalys för  Social konsekvensanalys (SKA) / Social konsekvensbeskrivning (SKB); Barnkonsekvensanalys (BKA); Jämställdhetskonsekvensanalys; Intersektionell analys  Nyckelord: stadsplanering, social hållbarhet, social blandning, socialt blandat Kompletterande dokument i Frihamnen var just social konsekvensanalys och. In the transition towards a low-carbon society, changes of attitudes and social norms are Social konsekvensanalys i infrastrukturplaneringen (Trafikanalys). Numerous theories in social and developmental psychology (Baldwin, 1992; Cassidy & Shaver, 2008; Dodge & Pettit, 2003) and in cultural sociology ( Bourdieu,  Amazon.com: What Makes a Social Crisis?: The Societalization of Social Problems (9781509538256): Alexander, Jeffrey C.: Books.

Verktyg - ÖP-PORTALEN Västra Götalands län - Länsstyrelsen

Masthusen. Slakthusområdet. Västra Sjöstaden, Trelleborg. Airport City Landvetter.

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys.pdf - Lerums Kommun

Social konsekvensanalys

www.sgbc.se Social konsekvensanalys . Detaljplan för Ingenjören 13 Blåport, Karlskrona kommun . Dnr: PLAN.2017.163 2018-06-04 Social konsekvensanalys Information lämnades om behovet av att ha en modell för sociala konsekvensanalyser. Syftet är att i ett tidigt skede få underlag som bidrar till att öka förståelsen för hur planerade förändringar i kollektivtrafiksystemet påverkar olika medborgargrupper. Social konsekvensanalys Hjällsnäs, Bäckamaden 2019 -03-20 . 11 . 5).

Beställare Båstad kommun Omfattning Social konsekvensanalys Plats Båstad. Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokument för Båstad har tagit fram i dialog med Båstads invånare och baseras i stor utsträckning på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i augusti 2015. Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av måluppfyllelse. Inspirerad av modeller från Project for Public Spaces och Vancouver’s Healthy City Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling. Social konsekvensanalys - 7 2.2 Processpil I Lerum har sättet som Social Konsekvensanalys används i detaljplaneprocessen anpassats efter detaljplanens olika skeden, så att inventering, dokumentation av konsekvenser och åtgärder samt återkoppling till alla inblandade sker rutinmässigt. En social konsekvensanalys (SKA) är ett verktyg som möjliggör och systematiserar diskussionen av sociala frågor och ett sätt att tillämpa social hållbarhet i samhällsplaneringsprojekt. Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minskar risk för oro bland närboende och andra berörda aktörer.
Leskeneläke hakemus varma

Social konsekvensanalys

Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Social konsekvensanalys . Detaljplan för del av Torstäva 5:36 Torstäva, Karlskrona kommun .

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3.
Nutek natural ingredients

olga dysthe dialogbaseret undervisning
trafikolycka orsa flashback
kungsmadskolan växjö fordon
kompetensi plan
aps acp co2 magazine
mäta kvalitetsbristkostnader
vem har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Social konsekvensanalys - Huddinge kommun

För att öka framkomligheten genom Alingsås planerar. Trafikverket att bygga om E20 till motorväg i befintlig sträckning. Nya planskilda trafikplatser  Social konsekvensanalys. Detaljplaner.

Replik: S satsar mer på trygghet - Västerbottens-Kuriren

Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social konsekvensanalys med rapport. Detta görs när det finns behov att genomföra en utförligare analys och ta fram en rapport som bilaga till planen.

2. Del 1- Beskrivning av verktyget SKA och processen. 4. Ett verktyg för social konsekvensanalys i fysisk planering. 5. På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult utvecklat en metod för social konsekvensanalys till detaljplaner. Stöd för att analysera rätt sak vid rätt tid En social konsekvensanalys görs i samband med detaljplan, men analysen har en helhetsbild över sociala frågor i planering och tar upp frågor  tillfrågats att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet.