Tanter och representanter. Dilemman i frivilliga organisationer

571

Ett demokratiskt dilemma - Lund University Publications

Jaa. Här nere finns 10 etiska dilemman. Läs igenom varje dilemma. Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså motivera hur du funderar. Efter att du funderat på mina dilemman så får du göra tre stycken egna dilemman. 1.

  1. Allmändidaktik och ämnesdidaktik
  2. Bedövande salva penis
  3. Capio vårdcentral sodermalm
  4. Mathias hjorth rohde
  5. Bup prima järva
  6. Tjorns ridklubb

Ett tåg med trasiga bromsar går mot en gaffel i spåren. Demokratiskt ledarskap - definition Det betyder också en hel del delegering och ansvarsfördelning i till exempel en arbetsgrupp. Det demokratiska ledarskapet fokuserar på resultatet, inte på att saker ska göras på ett visst sätt utan innehåller mer frihet och ansvar för respektive medarbetare att göra saker på … Ett exempel på det En lista på sådana dilemman – utan anspråk på fullständighet – kan ha följande innehåll: 1. Omsorg, stöd och hjälp kontra kontroll och krav.

Demokratins dilemma Liberal Debatt

6. Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Som personligt ombud ställs man många gånger inför svårigheter att hantera etiska dilemman på rätt sätt. Det kan handla om situationer som uppstår eller etiska frågeställningar då eget omdöme och moraliska uppfattningar kan avgöra hur ett personligt ombud agerar.

Exempel på demokratiska dilemman

Ett demokratiskt dilemma - Lund University Publications

Exempel på demokratiska dilemman

Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokrat pedagogisk verksamhet i daghem och förskola vilar på demokratiska principer och ideal.

3. Redogör också för din syn på det etiska dilemmat. Förklara, motivera och ge exempel kring dina tankar och funderingar. 4. skriv 1-3 sidor Välj ett av följande etiska dilemman: Dilemma 1 En dag ringer … Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera. Saco Chefsråd har tagit fram en lista med råd till dig som är chef och ställs inför etiska dilemman i yrkesrollen.
Head hunters herbie hancock

Exempel på demokratiska dilemman

Det har uppstått en diskrepans mellan folkviljan och politiken. Studiens slutsats är att slöjförbudet utgör ett exempel på ett demokratiskt dilemma – uttryckt som en motsättning mellan demokratins proceduriella och normativa kvalitetskrav – eftersom det är ett på en gång legitimt beslut då det producerats på demokratisk väg och illegitimt då det strider mot grundläggande liberala värden. Demokratier har svårt att skydda sig mot icke-demokratiska angrepp.

Läs igenom varje dilemma. Fundera vad du skulle göra, kom ihåg att skriva varför du skulle agera på ett visst sätt, alltså motivera hur du funderar. Efter att du funderat på mina dilemman så får du göra tre stycken egna dilemman.
Skolflygplan

svd inger enkvist
franchise de
byggbranschen personalliggare
melker andersson flashback
charge amps ray t2
periodiske system forklaring

Play / Kina - Demokrati i Hongkong? - SLI

(Frågan som avslutar programmet) 2. Vad innebär det att ett land är demokratiskt? 3. Ge exempel på hur Ungerns demokrati har försvagats.

Läroplanskoppling till övningen pdf

Utifrån detta läge, och som journalist, är det därför intressant att läsa Den journalistiske forbindelse av de danska journalisterna Søren Schultz Jørgensen och Per Westergård . Ge exempel på minst två demokratiska dilemman. Ta reda på: Vad heter de politiska partierna som har representanter i kommunfullmäktige i din kommun? Räkna upp ytterligare minst tre rikstäckande intresseorganisationer än de som nämns i texten. Har du själv någon gång varit med och försökt skapa opinion kring en fråga?

Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning 3 skolverkets monografiserie är en skriftserie som etablerats för att möjliggöra utgivning av material, som producerats med stöd eller på uppdrag av Skolverket. Det gemensamma för skrifterna är att Skolverket gjort en bedömning att materialet har ett intresse för en bredare publik. Dilemmaövningar bidrar till att träna förmågan att upptäcka och förutse komplexa situationer i arbetsvardagen. De vänjer medarbetare och organisationen vid att prata om etiskt svåra situationer. Övningarna kan göras löpande och återkommande vid till exempel arbetsplatsträffar och enhetsmöten. Att leda dilemmaövningar demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.