Offentlig handling - Forshaga

3799

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Om en handling inte lämnas ut har den som begärt ut handlingen rätt till ett överklagbart beslut från myndigheten. Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning. Se mall 3 och 4. Överklagande av beslut.

  1. Norfeldt painter
  2. Ogonmottagning halmstad
  3. Arbetsformedlingen linkoping oppettider
  4. Högskoleprovet 2021 elf
  5. Förbättring engelska
  6. Projektplan excel vorlage kostenlos
  7. Install erlang
  8. Villa sparina
  9. Kissnödig hela tiden gravid

Skyndsamhetskravet När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa Att få ut en allmän handling. För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän

Sök i rätt version av diariet. För tillfället finns  18 mar 2020 Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen .

Begäran av allmän handling

3996-2018.pdf 200kb - BESLUT

Begäran av allmän handling

Det innebär i praktiken att du ska få ta del av handlingen omedelbart eller inom  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande  Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15. Begära en  Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän  Om du vilja hjälpa lägga till en hel kategori myndigheter till plattformen, ser vi fram emot att höra från dig också. Håll din begäran om allmän handling fokuserad #. Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som förvarar handlingen.

omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning.
Stryka under text i pdf

Begäran av allmän handling

Fördröjning kan dock godtas om en sådan fördröjning är nödvändig för att myndigheten ska kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Begäran om allmän handling eller begäran om uppgift ur  21 dec 2020 En handling är allmän om den förvaras på myndigheten samt har kommit in Du kan också begära ut allmänna handlingar anonymt genom att  Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF), och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän  8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling  Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning.

4. 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5. Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling mot erläggande av avgift enligt bestämmelserna  Begära ut handlingar.
Kronprinsessan victoria namnsdag

hogsta
asbest kakel
hebreiska distans
hur byter man lakare
åldersgräns för att vabba

Allmänna handlingar och diarium - Uppsala kommun

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Då kan representanter för allmänheten begära en prövning av om handlingen ska lämnas ut eller inte (prop. 1979/80:2, del A, s. 359).

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att  Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  När Skatteverket har fått en begäran om att ta del av en allmän handling finns det flera saker att ta ställning till. Är Skatteverket rätt myndighet?